Debattartikel: Behov av nationell strategi för finansiering av klimatanpassning av VA

Mer ”muscles and money” till klimatanpassningen och en nationell strategi för att finansiera skyfallsanpassningen av våra städer. Henrik Aspegren, vd på Sweden Water Research och Lena (Björklund) Blom, forsknings- och utvecklingsledare på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad lyfter i en debattartikel i Cirkulation två möjliga sätt att nå dit.

Klimatanpassningen behöver mer ”muscles and money” och en nationell strategi för att finansiera skyfallsanpassningen av våra städer. I en debattartikel i Cirkulation lyfter Henrik Aspegren, vd på Sweden Water Research och Lena (Björklund) Blom, forsknings- och utvecklingsledare på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad två möjliga vägar dit:

KLIMATANPASSNINGSKLIV Nationella expertrådet för klimatanpassning föreslår ett ”Klimatanpassningskliv” liknande det som finns för utsläppsminskande åtgärder. Det är värt att undersöka vidare.

KLIMATAVGIFT i form av en dedikerad och nationell finansiering skulle ge en möjlighet till rimlig och rättvis finansiering av klimatanpassning av VA-sektorn.

Läs hela artikeln här.