Läcksökning med satellit har indikerat 1407 dricksvattenläckor

Sweden Water Research, tillsammans med ägarbolagen och flera andra skånska kommuner, är nu först ut i Sverige med att testa och utvärdera läcksökning via satellit i större skala för att leta efter läckor på dricksvattennätet.

– Detta är en fråga som är viktig för alla våra tre ägarbolag, och för hela branschen. Alldeles för mycket dricksvatten går till spillo genom läckage och vi måste hela tiden utveckla våra tekniker för att hitta och åtgärda dessa läckor, säger Henrik Aspegren, VD för Sweden Water Research.

Satelliten letar efter skillnader i konduktivitet i marken, och kan därför skilja dricksvatten från grundvatten och dagvatten som ”ska” finnas i marken. Tekniken är baserad på ett verktyg som utvecklats av NASA för att leta efter vatten på mars. Det israeliska företaget Utilis har förfinat tekniken och Sweden Water Research köper nu tjänsten och koordinerar den mellan de medverkande kommunerna.

Efter att ha fotat av stora områden levereras bilder där potentiella vattenläckor markers inom en diameter på 200 meter. Därefter är det en vanlig människa som får ta över och söka efter läckorna i markplan. Detta sker med traditionella metoder så som att lyssna på ledningsnätet, mäta flöden och så vidare.

Metoden ska inte bara testas utan också utvärderas. Satelliten indikerar var det kan finnas läckor men det är ingen garanti för att den hittar alla eller att den pekar rätt. Förhoppningen är att med hjälp av satelliten kunna hitta fler läckor, och att hitta dem tidigare medan de fortfarande är små.

1407 läckor utpekade

Resultatet från satellitsökningen indikerar på 1407 läckor över det område där de sex deltagande VA-organisationerna har sitt ledningsnät. Nu vidtar det mödosamma arbetet med att söka igenom och försöka bekräfta de identifierade läckorna. Som jämförelse kan berättas att när NSVA gjorde ett ”proof of concept”-test med samma teknik under förra året hittades läckor på hälften av de indikerade punkterna.