Roslagsvatten satsar på pyrolys

Sveriges första pyrolysanläggning på ett avloppsreningsverk kommer att byggas på Magretelunds ARV i Österåkers kommun.

Vi har ställt ett par frågor till Aleksandra Lazic, utredningsingenjör på Roslagsvatten AB, om att satsa på slampyrolys.

Vad är det ni ska bygga?
– Roslagsvatten bygger ett nytt avloppsreningsverk i Margretelund i Åkersberga. Reningsverket ska säkra avloppsreningen för Österåkers och Vaxholms kommuner.

Hur ska ni hantera slammet på reningsverket?
– Vi kommer inte att röta slammet utan torka och pyrolysera slammet direkt.

Varför valde ni pyrolys och AquaGreen som leverantör?
– Att vi kan samarbeta med AquaGreen som leverantör av pyrolanläggning kommer att leda till en betydligt högre uppfyllelse av vår slamvision och våra krav på klimat- och miljövänlig resursåtervinning än med andra tekniska lösningar. Genom valet av slambiokol kommer man att bidra till elva av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Vilken temperatur och uppehållstid har ni tänkt er?
– Processen som kommer att användas i den nya anläggningen består av två steg: 1) torkning av avvattnat slam i 2 h vid 200ᵒC och 2) pyrolys av torkat slam i 20 min vid 650ᵒC. Allt sker i en syrefri miljö och hela systemet är kompakt och slutet vilket eliminerar problem med lukt och damm.

Hur tänker ni kring avsättningen av slambiokol?
– Slutprodukten, slambiokolet, är luktfritt, torrt och har mycket hög kvalitet. Slambiokolet är helt hygieniserat och innehåller samtidigt goda halter av fosfor som möjliggör direkt användning av slambiokolet på åkermark som gödsel.

När är det tänkt att vara färdigt och tas i drift?
– Planen är att börja producera slambiokol hösten 2025. Anläggningen ska tas över våren 2026.

Kan ni säga något om de ekonomiska förhållandena?
– Roslagsvatten har fått bidrag från Klimatklivet, Naturvårdsverkets investeringsstöd för fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Bidraget är på 53,5 miljoner kronor, som är 40 procent av den beräknade kostnaden för slambehandlingsdelen av det nya reningsverket.

Illustrationsbild över reningsverk med en sjö på ena sidan och gräs och skog runtomkring

Tillhör projekt

Testbädd Ellinge