Sara hjälper kommuner att klimatanpassa sitt dagvattensystem

Inom programmet Mistra InfraMaint är Sara Roth ny doktorand med sitt projekt Klimatanpassning av urbana dagvattensystem.

Sara Roth är ny industridoktorand inom Mistra InfraMaint, tillsammans med Sweden Water Research och NSVA via Lunds universitet. Hennes doktorandprojekt Klimatanpassning av urbana dagvattensystem syftar till att synliggöra problematiken, och hjälpa kommunerna till ett klimatanpassat ledningsnät.

Läs intervjun med Sara på Mistra InfraMaints webb