Sweden Water Research ingår dansk-svenskt partnerskap för klimatanpassning

Vattnet i och runt Öresund är centralt i ett nytt dansk-svenskt samarbete, som bland annat går ut på att Sverige och Danmark delar väderdata för att med bättre framförhållning kunna hantera stora mängder regn och vatten.

En rad kommuner, myndigheter och organisationer i Danmark och Sverige går samman för att dela kunskap och fakta, samt testa innovativa lösningar kring klimatanpassningen av samhället. Initiativet har tagits av Greater Copenhagen och är en del av organisationens gröna charter Greater Copenhagen Green 2020. Satsningen fokuserar till stor del på hanteringen av vatten, med exempelvis kloakutbyggnad, reningsverk och dagvattenanläggningar.

Tolv partners bakom initiativet

Region Hovedstaden
Malmö stad
Helsingborgs stad
Københavns Kommune
HOFOR
NOVAFOS
NSVA
VA SYD
Sweden Water Research
Det Nationale Netværk for Klimatilpasning
Greater Copenhagen
Den danske ambassade i Stockholm

Läs mer om partnerskapet i pressmeddelande från Greater Copenhagen