Testbädd Ellinge: Nu monterar vi piloten

Alla delarna till piloten är på plats på Ellinge och testbädden tas i bruk i höst.

Under andra halvan av november börjar Aquagreen testa anläggningen med slam och VA SYD hoppas kunna ta över anläggningen precis innan jul.

Dansk Stålmontage genomför monteringen av maskinutrustning och rör. Da-Tek sköter elinstallationen av pilotanläggningen. Dessa arbetar under pilotleverantören Aquagreen som nu också är på plats dagligen.

Vi hoppas nu att allt flyter på och att vi verkligen kommer igång med slamtorkning och -pyrolys under 2023.

Stora rostfria rörliknande delar Industrilokal med stort rostfritt skåp i centrum