Urinsorterande toalett i Nature

Inom projektet REWAISE testas en innovativ toalett, där urinen torkas och blir torr växtnäring - direkt under toaletten. Genom att sortera ut urinen kan det mesta av näringen återvinnas ur avloppet. Den ansedda tidskriften Nature skriver om tekniken i nyhetsartikeln The urine revolution: how recycling pee could help to save the world.

Två barn i ett kornfält.

Photo: Jenna Senecal

Artikeln The urine revolution: how recycling pee could help to save the world i den vetenskapliga tidskriften Nature tar upp flera exempel från olika delar av världen och visar hur man använder urinsortering och vilka fördelar det kan ge. Ett av exemplen gäller alltså det nya toalettsystemet som finns på VA SYDs huvudkontor i Malmö och som är en del av projektet REWAISE.

Tekniken och utmaningarna får också en lång artikel hos The Source som är en tidskrift från WA, International Water Associations, tidskrift: The disruptive opportunity for mainstreaming urine recycling.

Forskarna från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, har tagit fram den nya tekniken och utvecklar den inom företaget Sanitation360.

−Vår teknik är den första i sitt slag som omvandlar alla näringsämnen från urinen till ren, torr växtnäring. Dessutom gör vi det direkt under toaletten. Det finns inget behov av att ändra ledningarna i fastigheten, vilket gör det möjligt att installera systemet i både nya och gamla fastigheter. Steget från utveckling i vårt labb på SLU till den första implementeringen av prototypen är avgörande för att vi ska kunna skala upp vårt arbete, säger Jenna Senecal, forskare och medutvecklare av tekniken på SLU.

Inom projektet REWAISE kommer två ytterligare prototyper av det nya toalettsystemet att installeras under 2022 – ett i Brunnshög, Lund och ett i Sege Park, Malmö.

Länkar

Här hittar du artikeln i Nature.

Här hittar du artikeln i The Source.

Länk till Sanitation360