Utlysning: Tre exjobb inom klimatanpassning av urbana dagvattensystem

De omfattar 30 hp vardera och riktar sig till civilingenjörsstudenter från V och W som genomför en master inom vattensresurshantering samt till studenter inom det internationella masterprogrammet i Water Resources Engineering.

I och med klimatförändringarna kommer våra samhällen att drabbas av större regn vilket kommer öka kraven på det redan underdimensionerade ledningssystemet. För att möta dessa problem finns nu tre examensarbeten att söka, alla kopplade till doktorandprojektet Klimatanpassning av urbana dagvattensystem.

Planerad start bestäms i samråd mellan student och handledare.

Läs mer här och hör av dig om du är intresserad. Och sprid gärna till andra i ditt nätverk som kan vara aktuella!

Tillhör projekt

Klimatanpassning av urbana dagvattensystem