Vår första doktorand – Katharina Lührig

Den 27 maj 2016 disputerar Sweden Water Researchs första doktorand, Katharina Lührig. Ett stort grattis och varma lyckönskningar!

Disputationen äger rum på Kemicentrum, sal B, i Lund klockan 10.15. Ämnet är Mikrobiella förändringar i dricksvattenledningsnät. Här kan du läsa mer om Katharinas forskning. Här kan du läsa mer om Katharinas forskning.