Vi söker avloppsvattenåtervinnare!

Återvinner ni avloppsvatten, eller vill ni göra det? Eller har ni kanske skrotat planerna på återvinning? Sweden Water Research och Region Skåne har inlett ett samarbete kring återvinningsfrågan för att bättre förstå både utmaningar och potentiella lösningar.

Renat avloppsvatten kan användas som en resurs, i stället för att släppas direkt ut i vattendrag eller hav. Men hur vägen från en linjär till cirkulär vattenanvändning ser ut är inte självklart. Vi vill därför gärna ta del av erfarenheter kring arbetsgång i projekten, användningsområde, finansiering, myndighetskontakt och liknande.

Vill din organisation dela med sig av sina erfarenheter?

Er insats blir ett möte på knappa timmen, den gemensamma vinsten för VA-branschen förhoppningsvis desto större.

Målet är att starta ett utvecklingsprojekt som bemöter de identifierade utmaningarna. Ett mål på lite längre sikt är att möjliggöra en enkel och smidig cirkulär vattenhantering i regionen.

Har du frågor eller vill anmäla intresse, kontakta Ellen Edefell, ellen.edefell@swrab.se eller Susann Milenkovski, susann.milenkovski@skane.se.