WAVE – strategisk innovationssatsning inom vattenområdet

Hurra! En både viktig och rolig nyhet för vattenfrågor inom alla områden – nu är det klart att ett av fem program som fått finansiering inom Impact Innovation är Water for Vital Environments – WAVE.

WAVE ska åstadkomma en systemomställning för hanteringen av vattenresurser och relaterad infrastruktur. Målet är en framtid där vatten är tillgängligt i rätt kvantitet och kvalitet trots ett föränderligt klimat. WAVE leds av RISE i samverkan med IVL Svenska Miljöinstitutet, Linköping Science Park, Lunds universitet, Stockholm Environment Institute och Svenskt Vatten

Våra tre ägare NSVA, Sydvatten och VA SYD samordnar sitt engagemang i WAVE genom oss på Sweden Water Research, som går in som strategisk partner.

Impact Innovation är en stor, strategisk innovationssatsning som ska accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Det drivs av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.