Andra svenska konferensen om slambiokol

Testbädd Ellinge anordnar 2nd Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar. Konferensen samlar forskare, företag och andra intressenter inom slampyrolys och -biokol.