Digital lunch med Sweden Water Research

Fyra tisdagar i maj bjuder vi in kollegor på våra ägarbolag till en digital lunch där vi berättar mer om det forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivs inom Sweden Water Research.

Sweden Water Research jobbar med hållbar vattenanvändning inom åtta fokusområden. Häng med oss på våra digitala lunchträffar så berättar vi mer om varje fokusområde! Dessa träffar är för alla kollegor på ägarbolagen, oavsett yrkesroll.

Anmälan: Maila info@swrab.se så skickar vi en kalenderinbjudan.

4 maj kl 12.30-12.55

Resurssnål och miljövänlig avloppsrening, fokusområdesledare David Gustavsson
Vi utvecklar nya avloppsreningsprocesser, men även vidareutvecklar befintliga processer och processkombinationer som leder till resurssnåla, miljövänliga, kompakta och robusta avloppsreningsverk med god arbetsmiljö.

Rening från organiska mikroföroreningar i avlopp, fokusområdesledare David Gustavsson
Syftet med detta fokusområde är att hitta, beskriva och utveckla lämpliga lösningar för rening från organiska mikroföroreningar i avlopp på ägarbolagens nuvarande eller framtida reningsverk

Länk till möte

11 maj kl 12.30-12.55

Biologiskt stabila dricksvatten, fokusområdesledare Josefin Barup och Sandy Chan
”Vi ska vara snabbare än bakterierna!” Vi ska ha koll på vattenkvaliteten genom hela vårt system och med hjälp av ny teknik för onlinemätning av vattenkvalitet kunna agera innan kunden drabbas av problem på grund av förändrad dricksvattenkvalitet

Innovation och ledarskap för cirkulära system, fokusområdesledare Henrik Aspegren
Fokusområdet innefattar living labs, nya samarbetsmodeller och smarta vattenhanterings-tjänster som kan skalas upp och ner. Syftet är att stärka förmågan att införa nya innovativa metoder och processer inom vattenbranschen.

Länk till möte

18 maj kl 12.30-12.55

Föroreningar i vattenmiljön, fokusområdesledare Therese Jephson
Fokusområdet handlar om mikroföroreningars beteende, källor och transportvägar. Inom fokusområdet bygger vi upp kunskap kring hur mikroplaster kommer till avloppsanläggningarna och vad som händer där samt hur våra anläggningar eventuellt påverkar badvattenkvaliteten i sitt närområde.

Cirkulära avloppssystem, fokusområdesledare David Gustavsson
Fokusområdet syftar till att skapa hållbara cirkulära avloppssystem genom att utveckla och testa nya tekniska lösningar i såväl centraliserade såsom i distribuerade och decentraliserade system

Länk till möte

25 maj kl 12.30-12.55

Dricksvatten i ett förändrat klimat, fokusområdesledare Kenneth M Persson
Syftet med fokusområdet är att bygga upp kunskap och metoder för att möta klimatutmaningarna och skapa en trygg vattenförsörjning trots klimatpåverkan.

Det intelligenta ledningsnätet, fokusområdesledare Ingemar Clementsson och Jesper König
Vi stöttar våra VA-bolag i digitaliseringen av verksamheterna. I detta fokusområde arbetar vi med vattenkvalitet i ledningsnätet, planeringsverktyg och beslutsstödssystem samt statusbedömning av ledningar.

Länk till möte

Läs mer

Våra 8 fokusområden