Disputation Misagh Mottaghi

Fredagen den 10 november klockan 13.00 disputerar Misagh Mottaghi, industridoktorand på Sweden Water Research och Institutionen för arkitektur och byggd miljö på Lunds Tekniska Högskola, med avhandlingen ”Carescape of blue-green solutions in everyday life: Exploring the socio-materiality of a technical infrastructure”.

Avhandlingen undersöker om och hur blå-gröna lösningar hanterar och tar del av olika vardagssituationer, även om de är rumsligt utformade för extrema klimatförhållanden. Fallstudie är kvarteret Augustenborg i Malmö. Hennes forskning är en sammanläggningsavhandling där hon tillämpar blandade metoder, såväl kvalitativa som kvantitativa, för att undersöka samnyttan med blå-gröna lösningar i stadslivet.

Handledare har varit Mattias Kärrholm, Lunds universitet och bihandledare Henrik Aspegren, Sweden Water Research.