Påverkar pedagogisk verksamhet yrkesintresset hos barn och unga?

En förmiddag med presentation av den senaste forskningen och workshop om hur pedagogiska verksamheter kan utvärderas.

Laura Giese, doktorand i psykologi, har undersökt hur ungdomars yrkesintresse påverkas av Kretseums utställning ”Den hållbara staden” och Sydvattens kurs för gymnasieungdomar ”Tänk H2O!”. Ett mål för Kretseum och Tänk H2O! är att öka ungdomars intresse för vattenbranschen. Hon har undersökt i vilken mån dessa verksamheter kan öka ungdomars intresse för att jobba inom tekniska yrken i vattenbranschen samt vilka psykologiska faktorer som förklarar ungdomars grad av yrkesintresse och könsskillnader i deras intresse.

Hon berättar om resultaten från sina studier och ger förslag på hur slutsatserna vi kan dra från forskningen kan hjälpa andra liknande verksamheter att nå ungdomar på ett effektivare sätt.

Under en förmiddag bjuder vi in representanter från olika pedagogiska verksamheter och andra intresserade till Kretseum för att gemensamt ta del av vad Laura kommit fram till i sin forskning. Vi tar även tillfället i akt och genomför en workshop för att diskutera utvärdering av pedagogisk verksamhet. Hur utvärderar vi våra verksamheter idag? Hur skulle vi kunna utvärdera på ett bättre sätt? Vad kan vi dra för lärdomar av varandra?

Vi bjuder på frukost! Evenemanget är kostnadsfritt, men föranmälan krävs. Sista anmälningsdag är 17 januari.

Anmäl dig här

Laura Giese har genomfört sin studie med stöd från Sweden Water Research och institutionen för psykologi på Lunds universitet.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Kretseum, Lunds universitet, Sydvatten och Sweden Water Research.