Genomförda exjobb

2021

Exploring Flow Cytometry for Monitoring of Microbial Water Quality During Maintenance of Drinking Water Pipes
Måns Zamore, Lunds universitet, 2021

2020

En jämförande fallstudie av reningstekniker inför utbyggnation av Sjölunda ARV
Agnes Danielsson, Louise Hagman, Johan Hjälmén, Pontus Lilliehorn, Louise Petersson, Chalmers Tekniska Högskola, 2020

Trädgård eller stengård?
Birk Andersson, 2020

Technical Possibilities of Wastewater Reclamation for Potable Use in Hurva, Scania 
Esmeralda Frihammar, 2020

Karaktärisering av kommunalt avloppsvatten – Partikelstorleksfördelning och sammansättning av COD
Sara Tebini, 2020

Polymerberedning med återvunnet vatten
Syzwanee Durohad, 2020

Partial denitrification as nitrite procider for mainstream anammox
Felix W. Holmin, 2020

2019

Reuse of treated wastewater in industrial symbiosis
Greta Bürger, 2019