Genomförda exjobb

2021

Exploring Flow Cytometry for Monitoring of Microbial Water Quality During Maintenance of Drinking Water Pipes
Måns Zamore, Lunds Tekniska Högskola, 2021

MKA-analys över alternativa bevattningskällor för Malmö Burlöv golfklubb
Sara Värnqvist, KTH, 2021

Ekonomiska aspekter kopplat till ledningsnätsarbeten
Justus Melin and Filip Olsson, Lunds universitet, 2021

Signalframkomligheter för trådlös kommunikation under gjutjärnsbetäckningar
Joakim Sjögren och Nadi Shadida, Lunds Tekniska Högskola, 2021

System för bildigenkänning för att upptäcka föroreningar
Gustav Wetterbrandt and Markus Ljungqvist Nilsson, Lunds Tekniska Högskola, 2021
Genomfört i samarbete med Miljöbron

More than Rain – A modular rainwater harvesting solution
Lisa Laugs and Elisabeth Langer, Lunds Tekniska Högskola, 2021

Assessing the role of the drinking water distribution system on the bacterial community in public buildings
Zixuan Zhang, Lunds Tekniska Högskola, 2021

Nutrient management in Scania
Emma Enström, Lunds universitet och Sharareh Fa, Göteborgs universitet, 2021

Evaluating the suitability of carbon source from fermentation of primary filter sludge for biological nutrient removal
Sanna Sahlin, Lunds Tekniska Högskola, 2021

Återvunnet vatten – Använda renat avloppsvatten i processen
Emmelie Ek, Högskolan Kristianstad, 2021

2020

En jämförande fallstudie av reningstekniker inför utbyggnation av Sjölunda ARV
Agnes Danielsson, Louise Hagman, Johan Hjälmén, Pontus Lilliehorn, Louise Petersson, Chalmers Tekniska Högskola, 2020

Trädgård eller stengård?
Birk Andersson, 2020

Technical Possibilities of Wastewater Reclamation for Potable Use in Hurva, Scania 
Esmeralda Frihammar, 2020

Karaktärisering av kommunalt avloppsvatten – Partikelstorleksfördelning och sammansättning av COD
Sara Tebini, 2020

Polymerberedning med återvunnet vatten
Syzwanee Durohad, 2020

Partial denitrification as nitrite procider for mainstream anammox
Felix W. Holmin, 2020

2019

Reuse of treated wastewater in industrial symbiosis
Greta Bürger, 2019