Christoffer Wärff

Doktorand, RISE

Hur kan realtidsuppkopplade modeller användas för att hjälpa avloppsreningsverk till bättre beslutsfattande? När reningsanläggningar blir mer allt mer komplicerade och utsläppskrav hårdare krävs nya former av beslutsstöd i den dagliga driften.

Christoffers arbete syftar till att undersöka metoder för att implementera så kallade digitala tvillingar på avloppsreningsverk, vilket här innebär att en virtuell kopia av reningsverket beskrivs i digital form med hjälp av olika modeller. Tvillingen är uppkopplad mot styr- och övervakningssystemet och hämtar därifrån data i realtid som därefter matas in i de olika modellerna. Exempel på de typer av modeller och användningsområden som kan inkluderas är:
– Verifiering av datakvalitet från sensorer och utrustning (stämmer våra mätdata?)
– Realtidssimulering med processmodeller (hur påverkar det energi-/kemikalieanvändning och utsläpp om vi styr på detta sätt?)
– Generering av data som är svår att mäta med instrument (mjukvarusensorer)

Inom projektet kommer en digital tvilling av Öresundsverket i Helsingborg att implementeras, testas och utvärderas. Christoffer är industridoktorand vid RISE Research Institutes of Sweden och Lunds Tekniska Högskola. Övriga partners i projektet är NSVA och Gemit Solutions.

Christoffer har en civilingenjörsexamen inom Ekosystemteknik vid Lunds Tekniska Högskola (examensår 2016). Efter examen har han arbetat som teknikkonsult inom avloppsvattensrening innan han började på RISE i mars 2018. På RISE har han arbetat med forsknings- och utvecklingsprojekt inom området resursåterförande avlopp, med ett speciellt fokus på utvärdering och optimering av avloppsreningsverk med hjälp av processmodeller och dynamisk simulering.