Kristjan Pullerits

Doktorand

Kristjan har varit industridoktorand på avdelningen för teknisk mikrobiologi vid LTH och doktorand på Sweden Water Research och Sydvatten. Kristjans doktorandprojekt tittade på hur säkerhetsbarriärerna UV-behandling och ultrafiltrering påverkar mikrobiologin i vattnet, och hur dricksvattnet och biofilmen i ledningsnätet påverkas av dessa säkerhetsbarriärer.

Kristjan disputerade den 4 december 2020 med avhandlingen Impact of Drinking Water Treatment and Pipe Biofilms on Bacterial Dynamics in the Distribution System