Vera Sandell

Projektanställd, Forskningsstation Bolmen

Vera är miljövetare från Lunds universitet och läser en master i vattenvård. På Sweden Water Research arbetar Vera med att samla in och analysera vattenprover från Bolmen och dess tillrinnande vatten.