Lunds Tekniska Högskola, Vattenförsörjnings- och avloppsteknik