Studiebesök till Nordens första pyrolysanläggning för avloppsslam

Välkommen på studiebesök till Nordens första pyrolysanläggning för avloppsslam den 25 maj 2022. Studiebesöket anordnas av projektet Testbädd Ellinge.

 

Onsdagen den 25 maj anordnar vi ett studiebesök till Fårevejle Renseanlæg på nordvästra Själland i Danmark för att titta på företaget AquaGreens första fullskaleinstallation av ångtork och pyrolysugn för behandling av enbart kommunalt avloppsslam.

Programmet för dagen är som följer:

08:30                Avresa med buss från Malmö C

10:00                Besök hos AquaGreen på deras huvudkontor utanför Roskilde

11:00                Besök till AquaGreen pilot på DTU Risø

12:00                Lunch

12:30                Avresa till Fårevejle Renseanlæg

13:30                Demonstration av Fårevejles ångtork och pyrolysugn

15:00                Avresa från Fårevejle Renseanlæg

16:30                Tillbaka på Malmö C

Vill du följa med?

Vill du hänga på? Maila då david.gustavsson@vasyd.se

Om AquaGreen

AquaGreen är ett cleantech-ingenjörsföretag som tillsammans med Danmarks Tekniska Universitet (DTU) har utvecklat en patenterad integrerad ångtorknings- och pyrolysanläggning HECLA® Setores 1000 som behandlar avloppsslam från 50 000 personekvivalenter (1000 ton TS/år).

HECLA Setores 1000-anläggningen vid Fårevejle renseanlæg är nu i drift. Det är en helautomatiserad, kontinuerlig anläggning, som ryms på 15 x 12 m, och behandlar slam från Fårevejle renseanlæg och 4-5 mindre avloppsreningsverk i regionen.

Läs mer om AquaGreen på https://aquagreen.dk/.