3,6 miljoner från Interreg Baltic Sea Region

Testbädd Ellinge har fått ekonomiskt stöd (3,6 Mkr) från Interreg Baltic Sea Region via deltagande i projektet CiNURGi.

Stödet ger möjlighet för att säkerhetsställa att VA SYD kan fortsätta driften av testbädden efter att Vinnova-projektet tar slut i december 2024. Dessutom ska Linnéuniversitet, med Ann-Mari Fransson i spetsen, studera tillgängligheten av fosfor och tungmetaller i slambiokol på kort sikt via krukförsök inom projektet.

CiNURGi står för Circular Nutrients for a sustainable Baltic Sea Region och omfattar 24 partners och 13 associerade organisationer från Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland. Projektet startade i november 2023 och avslutas i oktober 2026.

Huvudmålet för CiNURGi är att stödja implementeringen av HELCOM Baltic Sea Regional Nutrient Strategy och den HELCOM Baltic Sea Action Plan.

Läs mer om CiNURGi på projektets hemsida.

Gruppfoto av cirka 25 personer

I slutet av november 2023 hade CiNURGi sitt uppstartsmöte i Göteborg.

Tillhör projekt

Testbädd Ellinge