Andra svenska konferensen om slambiokol 2024

Nu är det dags att notera nästa stora svenska slambiokolskonferens i kalendern. Nästa år, den 15-17 oktober 2024, anordnar vi 2nd Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar.

Denna gång hålls konferensen i Medborgarhuset i Eslöv, strax norr om Malmö, med studiebesök till pilotanläggningen på Ellinge avloppsreningsverk under sista dagen.

Testbädd Ellinge anordnade i fjol en uppskattad konferens om slambiokol i Malmö där 32 talare, sex företag och totalt 122 personer från 14 länder deltog.

Också denna konferens samlar forskare, företag och andra intressenter inom slampyrolys och -biokol. De flesta talarna är inbjudna men det finns möjlighet att anmäla sitt intresse att presentera sitt arbete inom området på konferensen. Kontakta i så fall david.gustavsson@vasyd.se.