Kväveflöden i Skåne kvantifierade

Första rapporten för projektet SuNha or later… är nu på gång. Det är Johanna Hellstrand som presenterar sitt examensarbete ”Nitrogen flow in Scania – substance flow analysis on a regional level” om kväveflöden i Skåne

Presentationen sker  måndagen den 1 juni kl. 13:15 i rum Ekoln på Miljö-Vatten-Miljöcentrum på SLU i Ultuna. Johanna har med substansflödesanalys kartlagt och kvantifierat kväveflöden i Skåne. Ett speciellt fokus har legat på det urbana kväveflödet, det vill säga i mat, avfall och avlopp, med frågeställningarna om det går att förbättra detta genom urinseparering eller dietförändringar. Huvudhandledare har varit Mats Johansson på Ecoloop AB, biträdande handledare var David Gustavsson på VA SYD /Sweden Water Research och examinator är Håkan Jönsson på SLU i Ultuna.

Johanna presenterar sitt arbete på ett miniseminarium på Ecoloop den 11 juni kl. 10:00-12:00 Mosebacke 4, Södermalm i Stockholm.

Alla intresserade är välkomna!
Anmälan till miniseminariet sker till mats.johansson@ecoloop.se