Stort intresse för samfinansiering som idé

Tillsammans med föreningen Klimatkommunerna arrangerade Testbädd Ellinge under onsdagen den 17 januari ett digitalt samtal om slambiokol och samfinansiering.

Cirka 40 personer deltog när Martin Kylefors presenterade idén om samfinansiering, ett förslag som bygger på att staten och städerna tillsammans med VA-kollektiven skulle kunna investera i teknik för att pyrolysera avloppsslam till slambiokol.

Idén är att skapa ett ekonomiskt incitament för VA-organisationer att investera genom att forma ett statligt erbjudande om att dela på kostnaderna (medfinansiera) med städerna och VA. Eftersom både staten och städerna ser nyttor med tekniken är det också rimligt att överväga samfinansiering.