Testbäddar och living labs

Sweden Water Research har många olika testbäddar och living labs - både kopplat till ägarbolagen och som egna projekt. Vi arbetar från källa till hav med testbäddar inom dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten. Hör av dig till oss och berätta dina behov så kan vi hjälpa dig vidare till rätt testmöjligheter.

Vi arbetar från källa till hav och testbäddar inom dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten. I vårt nätverk finns VA-bolag, innovationsbolag, kommuner, företag, forskare och studenter. Vi har tillgång till lokaler, laboratorier och hög kompetens från både specialister inom området och relevanta aktörer.

Här hittar du våra testbäddar

Här kan du läsa vidare om våra testbäddar och möjligheter.