Projektcontroller till Sweden Water Research

Sweden Water Research utökar nu sitt team och söker en controller till sin projektverksamhet.

Arbetsplatsbeskrivning
Sweden Water Research är ett forsknings- och utvecklingsbolag som forskar om vatten och utvecklar nya effektiva lösningar för att möta vattentjänstbranschens framtida utmaningar. Vi både initierar och leder projekt, nätverkar och samverkar samt ger aktivt stöd till innovationer i vattensektorn. Bolaget ägs av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), Sydvatten AB och VA SYD och finansieras genom att varje organisation avsätter minst en procent av sin omsättning till FoU-bolaget. Genom ägarna är bolaget förankrat i 18 kommuner i Skåne. Huvudkontoret finns på Ideon i Lund.

Arbetsbeskrivning
Sweden Water Research utökar nu sitt team och söker en controller till vår projektverksamhet.
Sweden Water Research (SWR) är ett offentligägt forsknings- och utvecklingsbolag som på ett målinriktat och resurseffektivt sätt ska möta de förändringar som vattentjänstbranschen står inför. Här samordnar vi kompetenser för att säkra underhåll, hitta nya lösningar och sprida kunskap.

Vi bedriver forsknings-, utvecklings-, och innovationsarbete inom områden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv. Genom samarbete ökar vi möjligheten att skapa internationella kontaktytor inom forskningsområden med syfte att bidra till ett kunskapsbyte även utanför Sveriges gränser. Ett livskraftigt samarbete med näringsliv, lärosäten, städer och kommuner är en viktig del i vårt arbete med att klimatsäkra vårt vatten.

Sweden Water Research befinner sig nu i en expansiv fas där verksamheten vidareutvecklas genom att vår projektportfölj har vuxit och fortsätter växa. Vi behöver därmed komplettera vårt team med en controller som drivs av att utveckla strukturera och ansvara för den ekonomiska styrningen av projektverksamheten i en organisation som är i ständig förändring och utveckling. Projekten finansieras av olika EU-program (Interreg, Horizon 2020 m.fl.), svenska myndigheter (Vinnova, Naturvårdsverket, Formas etc.) och andra samarbetspartners. I arbetet ställs därför krav på rapportering och processer enligt dessa finansiärers riktlinjer med kontinuerligt behov av uppdatering.

Arbetsuppgifter:
Du ansvarar för det löpande ekonomiarbetet för projekten på Sweden Water Research. I detta ingår projektrelaterad ekonomihantering såsom budget, uppföljning och bokslut, hantering av kund- och leverantörsfakturor samt granskning och kontering av projektrelaterade aktiviteter och reseräkningar.
Du tar fram kostnadskalkyler och andra underlag för nya ansökningar, ekonomiska beslut och finansiell rapportering, samt ger projektledare stöd i ekonomiska och strategiska planeringsfrågor. I arbetsuppgifterna ingår också att kontinuerligt bevaka de regler och processer som finansiärerna (EU, svenska myndigheter m.fl.) har för ekonomisk redovisning och säkerställa att SWR uppfyller dessa. En stor del av tjänsten omfattar ekonomi i EU Interreg-finaniserade projekt, varav god vana av internationella/europeiska finansiärer och pedagogisk förmåga är ett måste för att kunna genomföra arbetet. I arbetsuppgifterna ingår även att ha löpande kontakt med de projektpartners som SWR har samarbete med, hantering av underlag, fakturor, kvitton etc. Du jobbar nära de ansvariga projektledarna där kontinuerlig avstämning görs för att säkerställa ett effektivt och resultatinriktat arbete.

Kvalifikationskrav/önskad profil:
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens/erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
Erfarenhet av projektrelaterad ekonomi gärna i form av samarbeten med externa finansiärer såsom EU-program, Vinnova, Naturvårdsverket etc.
God vana och kunskap om ekonomiskt och administrativt arbete, med krav om mycket goda datorkunskaper. Då stor del av arbetet utförs gentemot internationella finansiärer krävs mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både engelska och svenska.

Vana att jobba i en organisation under tillväxt och i förändring där man som teamspelare tillsammans med kollegor utvecklar struktur och rutiner.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och vi söker dig som har en god initiativ- och samarbetsförmåga, kan arbeta både självständigt och i grupp samt har ett strukturerat arbetssätt. Att du är en kommunikativ och flexibel problemlösare som är villig att ge god service till anställda är en självklarhet.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde enligt överenskommelse, men gärna omgående.

Ansökan
Ansök senast 2019-09-13 till anna.holmstedt@swrab.se

Kontakt
Henrik Aspegren VD 0738530178
Anna Holmstedt Bergander, HR Chef 010- 490 87 55