Ny rapport om stadens källor till mikroplaster

Emma Fältström, doktorand på Sweden Water Research och Heléne Österlund på Luleå tekniska universitet har i “μrban Plastics – Sources, sinks and flows of microplastics in the urban environment” kartlagt hur mikroplaster från land tar sig ut i våra vattenmiljöer, med fokus på dagvatten.

Cigarettfimpar, färg, däckpartiklar och partiklar från tvätt av syntetkläder. Det är de största mikroplastkällorna i en stad, i rangordning.

Förhoppningsvis kommer resultaten till användning när kommunerna vill undersöka sina källor och spridningsvägar för mikroplast eftersom resultaten kan anpassas till hur det ser ut i olika städer.

Rapporten finns att ladda ned på Naturvårdsverkets webb via den här länken.

Tillhör projekt

Mikroplast i urbana vatten