Disputerad forskare inom AGS – Jennifer Ekholm

Fredagen den 9 juni disputerade Jennifer Ekholm på Chalmers tekniska högskola.

Jennnifer har bland annat jobbat inom Sweden Water Research-projektet AGNES och mer precist inom SVU-projektet ”Implementering av aerobt granulärt slam i Sverige – en fullskalestudie”, den rapporten finns att ladda ner och läsa här. Titeln på hennes avhandling är ”Application of aerobic granular sludge for municipal wastewater treatment – Process performance and microbial community dynamics under fluctuating conditions”, den finns att ladda ner och läsa här.

Opponent var professor Anuska Mosquera Corral vid Department of Chemical Engineering på University of Santiago de Compostela.

Jennifer har jobbat med både full- och labbskalestudier samt processanalys och mikrobiell karakterisering. Grattis till en utomordentligt bra sammanfattning av studierna på disputationen och till bra diskussion med opponenten!