Fosfortillgängligheten i slambiokol studeras i odlingsförsök

Svenskt Vatten Utveckling har beviljat ett projekt där fosfortillgänglighet i slam och slambiokol ska studeras i odlingsförsök på Köpenhamns universitet.

I ett fyraårigt odlingsförsök ska upptag av fosfor och tungmetaller utvärderas från två olika typer av avloppsslam och fem olika slambiokol i ramförsök. Även jordens kemiska egenskaper som relaterar till fosfortillgängligheten ska studeras kontinuerligt. Ett försöksled utan fosfortillförsel och ett led med tillsats av mineralgödsel inkluderas som kontroller. Samtliga led utförs med fyra replikat.

Målsättningen är att öka kunskapen för hur avloppsslammets och slambiokolets fosfor på kort och lång sikt utnyttjas av växter för att på så sätt kunna bedöma fosforgödslingsvärdet för dessa produkter.

Projektet leds av forskningsledare David Gustavsson från VA SYD.

Tillhör projekt

Fosfortillgänglighet i slam och slambiokol