IWA Sverige-seminarium om teknik för fosforåtervinning

Den 11 april samlades VA-aktörer, företag, forskare och myndigheter i Malmö för att diskutera möjligheterna med fosforåtervinning ur avloppsvatten och -slam. Seminariet arrangerades av IWA Sverige tillsammans med Sweden Water Research, RISE, VA-teknik Södra och Svenskt Vatten.

Seminariet gav en möjlighet för VA-aktörer i Sverige och andra länder att dela och diskutera den senaste kunskapen inom området. Det pågår ett intensivt arbete med att utveckla olika tekniker för att processa avloppsvatten och -slam, med syfte att utvinna fosforprodukter med lågt innehåll av föroreningar. Några tekniker, som struvitutvinning ur rejektvatten, tillämpas redan i full skala i till exempel Danmark, medan det för andra främst gjorts pilotstudier.

– Det var väldigt givande att få en aktuell inblick i vad som tänks och görs i olika länder, särskilt i Tyskland som ett stort land med tvingande lagstiftning om fosforåtervinning inom 10 år. Nu är det sannolikt inte långt borta innan en del av teknikerna för utvinning av fosfor ur slamaska tillämpas i full skala, kanske i första hand i Tyskland, säger HB Wittgren från programkommittén och Sweden Water Research.

Programmet bestod i att experter sammanfattade kunskapsläget samt att teknikleverantörer presenterade sina lösningar. Även jordbrukets krav på återvunna fosforprodukter presenterades. Dagen efter seminariet samlades ett 40-tal representanter från VA-branschen, företag och forskare till rundabordssamtal för fördjupade diskussioner.

Se presentationer och program från seminariet på Svenskt Vattens hemsida

The programme committee

Programkommittén: Hans Bertil Wittgren, Sweden Water Research, Jes la Cour Jansen, VA-teknik Södra, Bo von Bahr, RISE Research Institutes of Sweden and Tobias Hey, COWI

Denna sida ingår i Höjdpunkter från 2018