Swedenwaterresearch logotype drop
Årsredovisning 2018

Höjdpunkter från 2018

Forskningscheferna sammanfattar 2018

Tre engagerade forskningschefer sammanfattar ett år med Sweden Water Research och berättar vad det är särskilt stolta över; en elegant avhandling, en välbesökt konferens om fosfor och inte mindre än tre pilotanläggningar för läkemedelsrening.

HB Wittgren, Marinette Hagman och Kenneth M. Persson

2018 var mikroplasternas år

”Elefanten i rummet när man talar om att kartlägga förekomsten av mikroplaster är att provtagnings-, provhanterings- och analysmetodiken för dricksvatten, recipient, avloppsvatten, slam och jord är i sin barndom.”

Nya och avslutade projekt och andra händelser under året

2018 innebar flera nystartade projekt, nya doktorander och intressanta resultat från avslutade projekt.

Beslutsstödsystem för den hållbara staden

Åldrande ledningar, förändrat klimat med intensivare regn, stora hårdgjorda ytor i kombination med stora mängder tillskottsvatten i ledningarna genererar stora problem i städer. Detta i form av översvämningar och bräddningar. Bristerna i avloppsystemen innebär att de inte är framtidssäkra för samhällets ekonomi, miljö eller människors hälsa och välbefinnande.

Projektet Future City Flow arbetar med att ta fram ett beslutsstödsystem och styrstrategier för avloppsvatten i staden.

Läs mer om Future City Flow

Pilotprojekt om läkemedelsrening från avloppsvatten med ozonering och MBBR

På Lundåkra avloppsreningsverk i Landskrona görs ett pilotprojekt om reningstekniker av läkemedelsrester och mikroföroreningar med hjälp av ozonering och MBBR. Ellen Edefell och Maja Ekblad är doktorander på Sweden Water Research och berättar mer om sin forskning inom projektet BONUS Cleanwater.

Läs mer om Bonus Cleanwater

Evenemang 2018

Under året har vi mött hundratals människor från vår egen och andra branscher, både på egenarrangerade evenemang och som besökare på bland annat Vattenstämman i Helsingborg och IWA World Water Congress i Tokyo.

Ekonomisk redovisning