Nytt projekt: Att sätta pris på vatten

Tekniker för en mer cirkulär användning av vatten finns, men vi behöver bredda perspektivet för att nå en hållbar vattenanvändning. Men hur kan vi göra det lönsamt och skapa incitament för fastighetsägare att implementera tekniker som stödjer en mer hållbar vattenanvändning?

Frågan är komplex och tar sig an både utmaningar kopplade till lagstiftning, samarbete mellan olika aktörer och behovet av att öka medvetenheten om att vatten är en begränsad resurs.

Tillhör projekt

Att sätta pris på vatten