Slutkonferens Rest till Bäst

En rad resultat presenterades på projektet Rest till Bästs slutkonferens i Malmö förra veckan. 

Projektet Rest till Bästs syfte har varit att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter (park- och trädgårdsavfall, avloppsslam, alger och tång) och skapa en efterfrågad nyttoprodukt (biokol) samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras.

Bland projektets resultat finns till exempel Biokolhandboken, som uppdateras inom kort. Skånefrö har testat en slamtork och har även pyrolyserat slam i sin pyrolysanläggning. Ett tvåårigt fältförsök med bland annat slambiokol har utförts hos en av Orklas kontraktsodlare i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Linnéuniversitetet och Hushållningssällskapet. Dessutom har krukförsök och kemisk karakterisering av ett fåtal slambiokol utförts. VA SYD har deltagit i det sista delprojektet, men slam därifrån har använts i projektet tidigare.

Systemstudier av bland annat pyrolys av avloppsslam bedrivs av Lisa Zakrisson (doktorand) på SLU. En hel del resultat återstår att publicera, så fler av Rest till Bästs resultat presenteras längre fram.

Projektet Rest till Bäst har pågått sedan 2017 och har varit delfinansierat av Vinnova i tre efterföljande delprojekt. Lunds kommun med Markus Paulsson i spetsen har varit projektledare.

Tillhör projekt

Rest till bäst – biokol som lösning och produkt i det cirkulära klimatpositiva samhället