Två exjobbare sökes!

Vi har två riktigt spännande förslag på exjobb för för våren 2024.

Båda exjobben är kopplade till Testbädd Elllinge, ett projekt som ska skapa underlag till svenska VA-verks vägval för hållbar slamhantering- och avsättning.

Det ena heter ”Carbon stability in sludge biochars”, det andra ”Sludge biochar as an absorbent for pharmaceutical residues”. Läs mer här och hör av dig om du är intresserad.