Välkommen Ellen!

Ellen Edefell börjar som projektledare på Sweden Water Research

Ellens arbetsområden blir återanvändning av vatten samt möjligheterna att göra dricksvatten av avloppsvatten. Mikroföroreningar är ett annat område hon kommer att ha kvar en fot inom. Ellen utgör en välkommen förstärkning på projektledarsidan och har med sin bakgrund från både NSVA och universitetet en utmärkt utgångspunkt för många och starka samarbeten.

Läs mer om Ellen här.