Ytterligare försening av uppstarten av piloten på Testbädd Ellinge

Tyvärr är uppstarten av piloten på Ellinge ytterligare försenad.

I april 2022 slöt VA SYD avtal med Aquagreen om leverans av en pilotanläggning till projekt Testbädd Ellinge. Den preliminära tidplanen var att piloten skulle lämnas över till VA SYD i mars 2023. Tidplanen har därefter förskjutits betydligt vid två tillfällen. Bakom detta ligger resursbrist hos Aquagreen, extra utvecklings- och produktionstid för denna specialbyggda pilotanläggning, förändrad design på grund av erfarenheter vunna i full skala samt till viss del av försenade komponentleveranser.

I förra veckan meddelade Aquagreen ytterligare en förskjutning. Överlämningen kan ske först andra halvan av juni 2024. Anledningen är framför allt att projektplaneringen för el- och automationsarbetena har varit undermålig och att det tar längre tid att torrtesta anläggningen än förväntat.

Ett bakslag för projektet, vars alla delprojekt blir lidande av denna 15 månader långa försening.

silverfärgade rör och kemitunnor i metall industriell miljö

Interiör från projektet Testbädd Ellinge