CITIES, RAIN AND RISK

CITIES, RAIN AND RISK är en internationell konferens om skyfall och dagvatten i urbana miljöer. Fyra europeiska forskningsprojekt ska presentera sitt resultat, bland annat SUrF – hållbar hantering av urbana översvämningar där Sweden Water Research medverkar.

Konferensen består av korta föreläsningar i storsal och en egen ”creative hut” där projektenpresentera olika verktyg för den som är nyfiken på att testa mer hands on i pauserna.

Program och mer information om konferensen