Disputation Ellen Edefell

Onsdag den 7 december kl 9.00 disputerar Ellen Edefell, doktorand på Lunds Tekniska Högskola/Sweden Water Research, med avhandlingen Perspectives on biofilms for removal of organic micropollutants in wastewater. Oppontent är Christa McArdell, Eawag – Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Schweiz.

Avhandlingen beskriver hur biofilmer kan användas för att minska utsläppen av läkemedelsrester och andra organiska mikroföroreningar från avloppsreningsverk i MBBR processer och i kombination med ozonering och aktivt kol.

Plats: Stora hörsalen IKDC, Sölvegatan 26, Lund.

Disputationen kan också följas online, kontakta Ellen, ellen.edefell@chemeng.lth.se, för länk.