Emma Fältström

Doktorand

Emma har tidigare arbetat med forskning inom sötvattensekologi (vid Umeå universitet och SLU i Umeå) och då framförallt med hur människans aktiviteter påverkar vattenlevande system. Sedan i mars 2016 är Emma är anställd som industridoktorand på Sweden Water Research och bedriver sina forskningsstudier på avdelningen för industriell miljöteknik vid Linköpings universitet.

Forskningsområdet kretsar kring flöden av miljöföroreningar i avloppsvatten och dagvatten med särskilt fokus på mikroplast. Med utgångspunkt i flödesanalyser och VA-branschens uppströmsarbete ämnar doktorandprojektet att finna strategier för att hantera mikroplast i den urbana miljön.

Kandidatexamen i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet

Masterexamen i Miljö- och hållbarhetsvetenskap vid Lunds universitet

Emma Fältström (2023) Mitigating Microplastics Pollution in Urban Water Systems: Flow, actors, and control measures Linköpings universitet,

Visa publikation

Fältström, E., Gustafsson, S., Hagman, M., Wittgren, H-B., Anderberg, Stefan. (2018) Kommunperspektiv på uppströmsarbete i Sverige i dag och i framtiden Svenskt Vatten Utveckling,

Visa publikation

Ljung, E., Borg Olesen, K., Andersson, P-G., Fältström, E., Vollertsen, J., Wittgren, H-B., Hagman, M. (2018) Mikroplaster i kretsloppet Svenskt Vatten Utveckling,

Visa publikation

Fältström E. (2015) Thicker than water – Exploring values among actors sharing a water body for effective management: The case of Lake Ringsjön. Master´s thesis. Lund University, Sweden,

Ekblad M., Fältström E., Edefell E. (2017) Reducing concentrations of microplastics and organic micropollutants 8th International Young Water Professionals Conference, Kapstaden, Sydafrika, 10-13 december 2017,

Fältström, Emma (2020) Towards the Control of Microplastic Pollution in Urban Waters Licentiatavhandling,

Visa publikation

Fältström, Emma (2022) Mapping flows for a model city

Visa publikation