Salar Haghighatafshar

Projektledare

Salar Haghighatafshar är projektledare hos Sweden Water Research och kommer att ha huvudansvaret för främst två projekt: dels Sweden Water Research bidrag till Mistra InfraMaint fas II, som fokuserar på klimatanpassning av stadens dagvattenledningsnät, dels FoU-samarbetet kring användning av X-band radar i Öresundsregionen.

Han har tidigare arbetat som forskare på Lunds tekniska högskola (LTH) med inriktning på förbättring av design- och dimensioneringsparadigm för ett klimatanpassat dagvattenhanteringssystem, samt bedömning och optimering av blå-gröna dagvattensystem inom ett bredare perspektiv av stadens dagvatteninfrastruktur.

Salar kommer fortsatt att ha en fot kvar inom den akademiska världen genom handledning av examensarbetare och doktorander. Han är även kursansvarig och huvudlärare för kursen Urban dagvattenhantering på LTH.

Se Salars profil på Lunds universitets forskningsportal.