Shifteh Mobini

Doktorand

Shifteh Mobini är doktorand vid TVRL, Lunds tekniska högskola. Hon deltar i projekt SUrF (Hållbar hantering av urbana översvämningar/Sustainable Urban flood management).

Shifteh har en master of sinence (MSc) från LTH år 2008, som handlade om ”Mass och Energy balance of WWTP” i Kina. Hon fick stipendium för att utföra arbetet från J. Gust. Richert stiftelse.

Hon har även arbetat 4 år på VA SYD som utredningsingenjör på Ledningsnätavdelning med modellering och åtgärdsplanering.

Shiftehs doktorandprojekt fokuserar på hållbara lösningar på urbana översvämningar, med universitetslektor/docent Rolf Larsson som huvudhandledare och Professor Ronny Berndtsson som biträdande handledare.

Sörensen J., Persson A., Sternudd C., Aspegren H., Nilsson J., Nordstrom J., Jonsson K., Mottaghi M., Becker P., Larsson R., Berndtsson R., & Mobini S. (2016) Re-thinking urban flood management – Time for a regime shift. Water 8(8), pp. 332.

Visa publikation

Berndtsson, R., Becker, P., Persson, A., Aspegren, H., Haghighatafshar, S., Jönsson, K., Larsson, R., Mobini, S., Mottaghi, M., Nilsson, J., Nordström, J., Pilesjö, P., Scholz, M., Sternudd, C., Sörensen, J. & Tussupova, K. (2019) Drivers of changing urban flood risk : a framework for action Journal of Environmental Management, pp. 47-56.

Visa publikation