Back to the basics: high-loaded activated sludge - Sweden Water Research

Back to the basics: high-loaded activated sludge

Nedbrytningen av organiskt material i kommunalt avloppsvatten sker vanligtvis i aktivslamprocessen i närvaro av de kväveavskiljande processerna. Framtidens nya energieffektiva kväveavskiljningsmetoder kan kräva att det organiska materialet redan är avskiljt från avloppsvattnet. Projektet ”Back to the basics: high-loaded activated sludge” syftar till att effektivisera driften av högbelastade aktivslamanläggningar.

Frånvaron av de kväveavskiljande processerna gör det möjligt att minska uppehållstiden i aktivslamanläggningen för det organiska materialet, inklusive de verksamma mikroorganismerna. Därför är nedbrytningen av det organiska materialet i det producerade slammet inte lika omfattande i ett högbelastat slam, vilket minskar behovet av syretillförsel till det aktiva slammet och ökar biogasproduktionen vid rötning av slammet.

Även om aktivslamprocessen upptäcktes för 100 år sedan och de första 80 åren exkluderade de kväveavskiljande processerna så återstår flera utmaningar för att effektivisera den högbelastade aktivslamanläggningen då fokus på energieffektivisering är mycket starkare idag.

En kort slamuppehållstid äventyrar dock kvaliteten på det renade vattnet och orsakar ofta skumproblem (arbetsmiljöproblem), vilket ökar behovet av goda styrningsstrategier ytterligare. Dessutom är dagens datormodeller för aktivslamprocessen inte anpassade till korta slamuppehållstider.

  • De slamuppehållstider då bristfälliga rening respektive kraftig skumning erhålls ska utforskas.
  • Om slammets biogaspotential signifikant förändras vid små justeringar av slamuppehållstiden ska undersökas.
  • En ny regleringsstrategi för justering av slamuppehållstiden ska tas fram.
  • En ny regleringsstrategi för syresättningen av det aktiva slammet ska tas fram.
  • Studier av det aktiva slammets sammansättning av mikroorganismer kan avslöja vilka driftstrategier som är bäst.
  • Nya designregler för högbelastade aktivslamanläggningar ska tas fram.