WANDA: IoT och datahantering inom VA-verksamheter - Sweden Water Research

WANDA: IoT och datahantering inom VA-verksamheter

Osäkerheten i insamlad data är omfattande samtidigt som datakvaliteten är en förutsättning för en ökad digitaliseringstakt i många industrier.

Projektet WANDA (Water ANomaly Detection Application) är en del av Vinnovas utlysning Avancerad och innovativ digitalisering 2023. Osäkerheten i insamlad data är omfattande samtidigt som datakvaliteten är en förutsättning för en ökad digitaliseringstakt i många industrier. Inom WANDA vill vi därför med en unik metod, utveckla en helt ny industrispecifik digital tjänst som är baserad på AI-teknik och som säkerställer korrekt och tillförlitlig data.

Genom WANDA vill vi förbättra våra VA-system så att de till exempel kan upptäcka när något är på väg att bli fel trots att inga enskilda sensorer ännu larmat. Nivån i en avloppsledning har kanske inte resulterat i ett larm ännu, men tecknen är ändå tydliga att ett stopp är på väg att uppstå. Vi vill också förstå när saker och ting är helt i sin ordning trots att sensorer larmar om fel. Ett konstant maxvärde från en sensor i ett magasin beror kanske inte alls på fel utan på långvarigt regn, och så vidare.

Projektet genomförs framförallt på NSVA och Sweden Water Research uppgift är att säkerställa att projektresultaten når övriga ägare och bidra till spridning till resten av VA-Sverige.

Vid projektavslut ska det finnas:

  • en färdig avancerad prototyp, testad och demonstrerad i verklig operationell miljö hos de två deltagande VA-organisationerna, minst enligt Technology Readiness Level 7
  • ett affärsavtal parterna emellan som är anpassat för kommande fas för kommersialisering och som kan nyttjas vid introduktion av den nya tjänsten på en nationell och global marknad