Examensarbete om biokol i anaerob rötning

Flera vetenskapliga rapporter de senaste åren indikerar att tillsatts av biokol till anaerob rötning kan öka biogasproduktionen och förbättra stabiliteten i processen.

I det här examensarbetet undersöker Aashutosh Kumar Thakur om tillsatts av biokol, såsom slambiokol, har någon effekt på rötningennär driften ställs om från mesofil till termofil drift. Examensarbetet utförs i laboratorieförsök vid Chalmers tekniska högskola och handleds av Oskar Modin. Slambiokolen som studeras kommer från danska fullskaleanläggningar.

Examensarbetare Aashutosh Kumar Thakur och forskare Oskar Modin framför försöksuppställningen på labbet på Chalmers.

Tillhör projekt

Testbädd Ellinge