Kick-off i projektet om fosfortillgänglighet

I början av januari hade Svenskt Vatten Utveckling-projektet Fosfortillgänglighet i slam och slambiokol sin kick-off-träff.

Projektgruppen samlades på Köpenhamn universitets försöksgård vid Højbakkegård Alle i Taastrup utanför Köpenhamn den 9 januari. Det är här projektets ramförsök ska utföras.

Jakob Magid, Dorette Müller-Stöver och Josephine Kooij från Köpenhamns universitet berättade om sina tidigare studier gällande fosfortillgänglighet i slambiokol samt förbehandling av slambiokol för att öka fosfortillgängligheten.

Pietro Sica, också från Köpenhamns universitet, berättade om projektet SuperKul – Enhancing phosphorus recycling efficiency and carbon Sequestration through treatments for UPcyclEd biochars use in Regenerative agriCULture, som kommer att pågå parallellt med och i samarbete med vårt projekt.

Vi diskuterade naturligtvis också projektupplägget av vår studie.

En grupp människor i varma jackor på ett snötäckt fält

Kick-off i projektet om fosfortillgänglighet

 

Snötäckt mark i solljus, elledning går snett genom blickfånget

Ramarna syntes knappt denna snöiga dag

Tillhör projekt

Testbädd Ellinge

Fosfortillgänglighet i slam och slambiokol