Slambiokol som adsorbent av läkemedelsrester

Ett av Testbädd Ellinges första examensarbeten är nu igång! Veronika Jörntell ska titta på slambiokols förmåga att adsorbera läkemedelsrester vid avloppsvattenrening.

Processvalet vid införande av rening från organiska mikroföroreningar vid kommunala avloppsreningsverk står oftast mellan användningen ozonering och aktivt kol. Potentialen av att utnyttja slambiokol som kolkälla i aktivt kol har studerats i litteraturen med varierande resultat (Ihsanullah et al., 2022). På Lunds tekniska högskola har Betsholtz et al. (2018) studerat ämnet.

Examensarbetaren Veronika går civilingenjörsprogrammet i bioteknik på Lunds tekniska högskola och förväntas vara klar med sitt exjobb i juni 2024. Hennes handledare på universitetet är Åsa Davidsson.

Två kvinnor omgivna av stora rör och tunnor i industriell miljö

Examensarbetaren Veronika Jörntell (th) på studiebesök på Testbädd Ellinge, här tillsammans med sin handledare Åsa Davidsson.

Tillhör projekt

Testbädd Ellinge