Testbädd Ellinge på Biochar Summit 2023

På workshopen Sewage sludge pyrolysis in the FPR på Biochar Summit 2023 i Helsingborg berättade en rad forskare sina arbeten med slambiokol, Testbädd Ellinges projektledare var en av dem. Här följer en kort sammanfattning.

Biochar Summit, 12-15 juni 2023, organiseras av European Biochar Industry (EBI), Nordic Biochar Network och Helsingborgs stad. David Gustavsson är projektledare för Testbädd Ellinge och deltog i workshopen Sewage sludge pyrolysis in the FPR. 

Revaq inkluderar från och med år 2024 även slambiokol, (läs mer i den här pdf:en) men det går inte att tillgodoräkna sig någon avskiljning av mikroföroreningar i pyrolysprocessen utan det är fortfarande innehållet i det avvattnade slammet som gäller för gränsvärden utav mikroföroreningarna.

David Gustavsson presenterade VA-Sveriges syn på slamhantering och mer specifikt hur pyrolys kan passa in i denna, hur slamanvändningen i Sverige ser ut i dag samt vad Revaq och Testbädd Ellinge är för något.

På workshopen presenterade även Christian Wieth på Aquagreen och Helmut Gerber på Pyreg EBI:s arbete med att försöka få in slambiokol in i EU:s Fertilising Product Regulation (FPR).

Gerard Cornelissen på Norwegian Geotechnical Institute (NGI) och Norwegian University of Life Sciences (NMBU) och Katinka Krahn på Lindum Group pratade om avskiljning och destruktion av dioxiner, PAH:er, PCB:er och flamskyddsmedel vid pyrolys av avloppsslam. Gerard berättade att det är mycket svårt att analysera dessa ämnen i slambiokol och att de konventionella labben inte gör det på rätt sätt. Han menade dock på att det viktigaste är att utföra lakningstester för att studera biotillgängligheten av föroreningarna efter som de är så hårt bundna till slambiokolet.

Ana-Lucia Crisan från Europakommissionen DG GROW sa att slambiokol inte är exkluderad från FPR, men heller inte inkluderad. De ska nu handla upp en konsult som ska utreda bland annat inkluderande av slambiokol i FPR. Studien förväntas starta hösten 2023 och pågår i två år. Förhoppningsvis kan Testbädd Ellinge kan med mycket kunskap till denna studie.

Denna sida ingår i Aktuellt från testbädd Ellinge