Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Projekten inom Sweden Water Research drivs nära ägarkommunerna och kommer på kort eller lång sikt till nytta i den dagliga verksamheten.

Filtrera projekt på områden

Filtrera projekt på projekttyper

Visa alla

Avslutade projekt

Adaptive urban landscape

Målet är att insamla och utvärdera praktiska lösningar kring hanteringen

Avslutade projekt

Aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk – en kunskapssammanställning

Aerobt granulärt slam (AGS) är en innovativ, kompakt och energieffektiv

Foto granuler mot mörk bakgrund.

Pågående projekt

AGNES – Aerobic Granular sludge – Nutrient removal and recovery Efficiency in Sweden

Tuffare reningskrav och ökad belastning på grund av befolkningsökning och

Utsikt över sjön Bolmen och en flytande forskningsplattform.

Avslutade projekt

Aquanet

I Aquanet studerar vi ekosystemens motståndskraft mot och respons på störningar och miljömässiga förändringar i en sjö.

Bild på slamlager, Sjölunda Avloppsreningsverk

Avslutade projekt

Back to the basics: high-loaded activated sludge

Frånvaron av de kväveavskiljande processerna gör det möjligt att minska

Pågående projekt

Blå-gröna lösningars effektivitet i urban dagvattenhantering

Det är också viktigt att klargöra vilken betydelse systemen har

Avslutade projekt

Blackwater and Food Waste Challenge

Varje dag uppstår stora mängder toalett- och matavfall i våra

Östersjöns vågor och strand

Pågående projekt

CLEANWATER

Genom att utveckla nya reningsteknologier kan vi minska tillförseln av läkemedelsrester och mikroplaster till Östersjön.

Avslutade projekt

Den Varma och Rena staden

Två koncept för avloppsvattensrening har tagits fram i initieringsprojektet, vilka

Pågående projekt

EGRUND – effektiv konstgjord grundvattenbildning

Sedan mer än femtio år tillbaka har grundvattenbildningen ökat vid

Pågående projekt

ELSA – Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk

Vid renoverings- och uppgraderingsbehov byts och/eller kompletteras normalt enbart delar

Avslutade projekt

Fosfor från avloppsslam i en cirkulär ekonomi

Sverige är helt beroende av import av fosfor i form