Disputation Emma Fältström

Torsdagen den 14 december klockan 09.15 disputerar Emma Fältström, industridoktorand på Sweden Water Research och avdelningen för industriell miljöteknik vid Linköpings universitet, med avhandlingen ”Mitigating Microplastics Pollution in Urban Water Systems: Flow, actors, and control measures.”

Hennes forskning kretsar kring flöden av miljöföroreningar i avloppsvatten och dagvatten med särskilt fokus på mikroplast. Med utgångspunkt i flödesanalyser och VA-branschens uppströmsarbete ämnar doktorandprojektet att finna strategier för att hantera mikroplast i den urbana miljön.

Handledare har varit Stefan Anderberg och Annica Carlsson, Linköpings universitet, bihandledare Hamse Kjerstadius, NSVA.

Opponent är Lian Lundy, professor vid Middlesex University, UK.

Länk till avhandlingen.

Följ disputationen på länk här.