Disputation Emma Fältström

Torsdagen den 14 december klockan 09.00 disputerar Emma Fältström, industridoktorand på Sweden Water Research och avdelningen för industriell miljöteknik vid Linköpings universitet, med avhandlingen ”Mikroplast i urbana vatten”.

Hennes forskning kretsar kring flöden av miljöföroreningar i avloppsvatten och dagvatten med särskilt fokus på mikroplast. Med utgångspunkt i flödesanalyser och VA-branschens uppströmsarbete ämnar doktorandprojektet att finna strategier för att hantera mikroplast i den urbana miljön.

Handledare har varit Stefan Anderberg och Annica Carlsson, Linköpings universitet, bihandledare Hamse Kjerstadius, NSVA.